union-site
vimeo_video_preview

Bankundersøkelse Q3 2018

UNION har intervjuet de største bankene i Norge. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet, ved analysesjef Robert Nystad.