union-site
vimeo_video_preview

UNION Bankundersøkelse Q1 2021

UNION har intervjuet de største bankene i Norge. Dette kvartalet har vi også spurt bankene om hvordan de tror taksonomien vil påvirke utlån til næringseiendom. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet, ved analysesjef Robert Nystad.