union-site
vimeo_video_preview

UNION Bankundersøkelse Q4 2021

Vi har intervjuet de største bankene i Norge om utviklingen i finansieringsmarkedet og utsiktene for 2022. Denne gangen har vi med oss Thomas Due i Nordea. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet, ved analysesjef Robert Nystad.