union-site
vimeo_video_preview

UNION Bankundersøkelse Q4 2022

Vi har intervjuet de største bankene i Norge om den siste utviklingen innen finansiering av næringseiendom. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet.