union-site
vimeo_video_preview

UNIONs Bankundersøkelse Q2 2016

Bankmarginen har fortsatt å øke, men det finnes lyspunkter i markedet. Reduserte innlånskostnader for bankene er blant disse. UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.