union-site
vimeo_video_preview

UNIONs Bankundersøkelse Q2 2018

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.