union-site

Boligprisrapport

2023-09-11
Boligprisrapport august 2023
Eiendom Norges prisindeks for bruktboliger i Oslo falt 1,0 prosent i august, og justert for sesongvariasjoner falt de hele 1,4 prosent. Prisene er 1,3 prosent lavere enn for ett år siden.

Last ned rapportene for 2023 her:

  • Bolig