union-site

Boligprisrapport

2024-10-06
Boligprisrapport mai 2024

Eiendom Norges prisindeks for bruktboliger i Oslo steg 0,2 prosent i mai, justert for sesongvariasjoner. Prisene er dermed 2,5 prosent høyere enn for ett år siden.

Last ned de siste boligprisrapportene her:

  • Bolig