union-site

Høy lønnsvekst holder entreprisekostnaden oppe

Lavere materialkostnader spises opp av høy lønnsvekst og svak krone. Til tross for utfordrende markedsforhold og økte kostnader, er det økende optimisme blant utviklere for boligmarkedet i Oslo.Les mer om den siste utviklingen innenfor boligutvikling i vår ferske analyse her:

UNIONs Boligutviklingsundersøkelse, våren 2024

  • Bolig
  • Entreprisekostnader
  • Byggekostnader