union-site

Coworking-aktørene fyller opp

Ved forrige coworking-undersøkelse, i januar 2019, fant vi at belegget var 53 prosent. I denne runden har belegget økt til 63 prosent. Antall medlemmer har dermed økt mer enn tilbudet i denne perioden. I dag sitter det omtrent 7 000 medlemmer i disse sentrene, og det er plass til ytterligere 4 000 med dagens kapasitet.


Selv om coworking fremdeles utgjør en liten del av kontormarkedet i Stor-Oslo, rundt 2 prosent, har den kraftige veksten og store interessen rundt segmentet gjort coworking til en viktig del av kontormarkedet. Det er etablert mer enn 6 000 arbeidsplasser i slike lokaler de siste to årene. Til sammenligning har vi beregnet at antall kontorsysselsatte i Oslo, Asker og Bærum har økt med nesten 8 000 årlig i samme periode.

Med ledig kapasitet på 4 000 arbeidsplasser, og med forventning om ytterligere 4 000 plasser som kommer på markedet frem mot utgangen av 2020, skal mye av sysselsettingsveksten også fremover kanaliseres inn i fleksible kontorer.

Ønsker du en presentasjon av hele undersøkelsen, kontakt Ann Kristin Aure (aure@union.no) senioranalytiker UNION Gruppen.

UNION Gruppen foretar en grundig undersøkelse av markedet for fleksibelt kontor i Oslo to ganger i året. Det samles inn data fra aktørene i bransjen, og hele 92 prosent av markedet er analysert. Svarene er anonymisert.