union-site
vimeo_video_preview

Coworking-undersøkelsen vinter 2020

UNION har for tredje gang gjennomført Coworking-undersøkelsen, og siden forrige runde i august i fjor har det vært en marginal økning i belegget. Se hovedtrekk fra undersøkelsen med senioranalytiker Ann Kristin Aure her.

UNION Gruppen foretar en grundig undersøkelse av markedet for fleksibelt kontor i Oslo to ganger i året. Det samles inn data fra aktørene i bransjen, og hele 90 prosent av markedet er analysert. Svarene er anonymisert.

  • UNIONs Coworking-undersøkelse
  • Utleie