union-site

Coworking-undersøkelsen, høst 2023

For første gang siden starten av pandemien, har det samlede belegget blant tilbyderne av fleksible kontorer falt. Belegget er fem prosentpoeng lavere enn i januar 2023.

I løpet av det siste året har det vært en marginal netto økning i antall tilbudte plasser, der noen senter er lagt ned og andre har åpnet. Det er hovedsakelig åpningen av Spaces på Stortorvet 7 som driver kapasitetsøkningen. Samtidig har antall medlemmer aggregert falt med to prosent.

I snitt oppgir aktørene at belegget må ligge over 79 prosent for at sentrene skal gå med overskudd. Kun halvparten av medlemmene (52 prosent) oppgir at de er i lønnsomt terreng, altså at belegget er høyere enn det de selv anslår som break-even. Dette er betydelig færre enn for ett år siden, da 69 prosent oppga at de hadde et belegg som var høyt nok til å skape lønnsomhet.

Ta kontakt med Ann Kristin Aure hvis du ønsker mer informasjon.

  • Coworking-undersøkelsen