union-site

Er boligprisene høye eller lave?

Boligprisutviklingen har vært robust i en periode med sterk økning i rentene, og er nå på et relativt høyt nivå sett opp mot inntekten til husholdningene. Samtidig er boligprisene i Norge stort sett under replacement cost.

Les mer om i vår ferske analyse av boligmarkedet her: 

Er boligprisene høye eller lave? | UNION M2

  • Bolig