union-site

Gjeld – hvor stort blir problemet?

Mange år med sterkt fallende yielder og stigende eiendomsverdier er byttet ut med inflasjons- og rentesjokk. Renter og renteforventninger har dessuten økt kraftig de siste to månedene.
  • Analyse