union-site

Handel - Vinter 2023 / 2024

Dersom vi ser bort i fra perioden som var nedstengt i 2020, må vi flere tiår tilbake for å finne en svakere utvikling i konsumet. Men utviklingen er forskjellig for ulike deler av markedet, og leietakernes betalingsvilje for de aller beste lokalene i Oslo sentrum er på et historisk høyt nivå.

I transaksjonsmarkedet har omsetningen av handelsbokser stupt med 90 prosent fra toppen, mens verdifallet for handelseiendom er mindre enn for andre segmenter.

Dersom vi ser bort i fra perioden som var nedstengt i 2020, må vi flere tiår tilbake for å finne en svakere utvikling i konsumet. Men utviklingen er forskjellig for ulike deler av markedet, og leietakernes betalingsvilje for de aller beste lokalene i Oslo sentrum er på et historisk høyt nivå.

I transaksjonsmarkedet har omsetningen av handelsbokser stupt med 90 prosent fra toppen, mens verdifallet for handelseiendom er mindre enn for andre segmenter.

Les mer om handel her!

Handel - Vinter 2023 / 2024 

  • Handel