union-site

Oppdatert og utvidet beregningsmodell for kontantstøtte

Vi har oppdatert og utvidet beregningsmodellen for kontantstøtte slik at den tar høyde for ny lovgivning og forskrift.


Modellen for utregning av kontantstøtten kan brukes for å få oversikt over hvor stor en eventuell kompensasjon kan bli for din bedrift.

Se også:
Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall
Forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Denne informasjonen og vedlagte beregningsmodell er utarbeidet av analyseteamet i UNION Gruppen AS (”UNION”) i henhold til lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall som ble vedtatt og trådte i kraft 17. april 2020. UNION gjør uttrykkelig oppmerksom på at informasjon og beregningsmodell er ment som hjelp-til-selvhjelp. Det betyr at enhver må gjøre egne undersøkelser og søke om kompensasjon på den måten myndighetene legger til rette for. UNION fraskriver seg ethvert ansvar for at det kan være feil eller misforståelser i informasjonen eller beregningsmodellen, ment som en veileder dog etter beste skjønn. UNION oppfordrer den enkelte til å søke kvalifisert bistand i den grad det vurderes som nødvendig.


Last ned dokumentene