union-site

Psykologiske drivere bak valg av kontorlokaler

Ved leie av kontorlokaler så er ofte de viktigste holdepunktene for valg av lokaler pris og funksjonalitet. Likevel finnes det også noen psykologiske faktorer bak vurderingene.

Tradisjon

En viktig faktor for betalingsvillighet og drivkraft bak flytting ligger i tradisjon og historie. Bedrifter er raske til å oppgi tilgang til offentlig kommunikasjon eller nærhet til kunder som grunnlag for valg av lokasjon, men ofte så ligger det også en følelsesmessig tilknytning til ulike områder. Dette kan komme av at bedriften har ligget i et område i mange år, eller at et område historisk har vært ansett som attraktivt. Vika, Aker Brygge og Bjørvika er gode eksempler på dette. Vika og Aker Brygge har gjennom mange år vært ansett som noen av de mest attraktive områdene for kontoreiendom i Oslo, og det har gjort at mange bedrifter har holdt til her i en årrekke. Bjørvika, som er et relativt nytt område historisk sett, har derfor ikke den samme historiske tilknytningen. Dette kan være en faktor som gjør at området oppnår en betraktelig lavere leie og etterspørsel enn Vika og Aker Brygge, selv om byggene er nyere og plasseringen kanskje mer sentral. Tradisjon og historie er også synlig i de bedriftene som velger å etablere seg i de ulike områdene.  Bjørvika har tendenser til å tiltrekke seg bedrifter med mange unge ansatte, mens i Vika og Aker Brygge så oppleves det ofte at flytteprosessene domineres av partnere eller senior ansatte som kanskje alltid har sittet i området og derfor vegrer seg for å flytte.

Symbol på kvalitet

Kunnskapsbedrifter som meglerhus, rådgivere og konsulenter kan ofte ønske å sitte i flotte bygg fordi kontoret fungerer som et symbol på kvalitet. Typiske leietakere i dyrere kontorklynger, som havnefront eller CBD, er nesten utelukkende kunnskapsbedrifter: Bedrifter som på bakgrunn av ekspertkunnskap innenfor sitt felt selger tjenester som er vanskelig å måle i håndfaste faktorer. En konsekvens er at bedriftene må signalisere og markedsføre sin dyktighet gjennom symboler på kvalitet. Slik som prisen på tjenestene de tilbyr, kåringer og rangeringer gjennomført av tredjeparts institusjoner, og sist men ikke minst, flotte kontorer. En annen konsekvens er at de samme bedrifter kan gjøre en vurdering på om en del av leieutgiftene kan allokeres til markedsføringsbudsjettet, istedenfor å bli sett på som en standard leieutgift.