union-site

Totalavkastning på norsk næringseiendom

MSCI har lansert Norsk Eiendomsindeks for 2019.

Totalavkastningen på norsk næringseiendom var 7,7 prosent i 2019 (ubelånt). Direkteavkastningen utgjorde 4,6 prosent, mens verdiveksten var på 2,9 prosent.[1]

Totalavkastningen var på samme nivå som i 2018, men driverne bak har endret seg. Stigende leienivåer var den viktigste driveren bak verdiveksten i 2019, mens svakt fallende yielder kun bidro marginalt. I 2018 var det omvendt.

Kontorbygg i Oslo og Bergen hadde høyest avkastning i 2019, mens handel hadde lavest avkastning.

Avkastningstallene ble presentert på et seminar i regi av MSCI og UNION Gruppen torsdag 5. mars.  Hvis du ønsker mer informasjon om utviklingen i det norske eiendomsmarkedet kan du ta kontakt med våre analytikere


[1] Kilde: MSCI. Direkteavkastningen og verdiveksten skal i prinsippet summere opp til totalavkastningen. Beregningsmetoden gjør likevel at små avvik kan oppstå.


  • MSCI Norsk EIendomsindeks