union-site

Det norske markedet for næringseiendom, høst 2023

Vi har lagt bak oss en god periode i leiemarkedet, og en tøff periode i transaksjonsmarkedet. Vil det skifte fortegn i kvartalene som kommer?

Les oppdaterte analyser her:

Nærmer vi oss yieldtoppen?

Realaktiva i en ny verden

Leieprisene flater ut

Konjunkturen setter premissene

Flere år med lav tilbudsside


Få full innsikt i markedet for næringseiendom og hold deg fortløpende oppdatert på vår dynamiske analyseportal M2.