union-site
vimeo_video_preview

Det norske markedet for næringseiendom vår 2020

Hør hovedtrekk ved analysesjef Robert Nystad.