union-site

Oppdaterte analyser av segmentene

Vi går sakte, men sikkert mot en gjenåpning av samfunnet. Hvordan vil dette slå ut for de ulike segmentene?
  • Bolig: Tåler markedet en renteoppgang?
  • Handel: Mot normalisering – på godt og vondt
  • Logistikk: «Alle» skal ha

Få full innsikt i markedet for næringseiendom og hold deg fortløpende oppdatert på vår dynamiske analyseportal M2.