union-site


OM UNION

I 35 år har UNION skapt verdier av eiendom. Siden etableringen av et av Norges første rene næringseiendoms- meglerselskap i 1984, har UNION vokst til en av landets mest komplette leverandører innen megling, rådgivning og investeringsprodukter i næringseiendom. 

UNION Norsk Næringsmeglings tjenester inkluderer kjøps- og salgsrådgivning, utleie og analyse innen segmentene kontor, handel, logistikk, boligutvikling og hotell. 

Våre strukturerte kjøps- salgs- og utleie prosesser starter alltid med gode analyser. UNIONs analyseavdeling er et av landets ledende miljøer innen næringseiendom. Nøkkelen til gode analyser er sterk faglig kompetanse i kombinasjon med svært god tilgang på informasjon og data. Våre databaser inkluderer; Transaksjons- og leiemarkedet, segmentene; kontor, handel, logistikk, bolig og hotell, Norges største byer og finansiering tilbake til 1984. 

Kompetanse, markedsinnsikt, og riktig teamsammensetning på prosjektene vi jobber med er vårt konkurransefortrinn. Vårt nettverk og relasjoner til eiendommer og mennesker i det norske og internasjonale eiendomsmarkedet gjør at vi har oversikt over alle bevegelser i leiemarkedet, og de som skal kjøpe og selge eiendom. 

Vi skaper verdier av eiendom!


Disclaimer

UNION Norsk Næringsmegling AS (”UNNM”) er engasjert som utleiemegler av lokalene som fremkommer i dette prospektet. UNNM har utarbeidet et prospekt for markedsføringsformål som er basert opplysninger gitt fra utleier. Bilder inntatt i prospektet er benyttet for å gi en illustrasjon  og være til inspirasjon, men ikke nødvendigvis fra de aktuelle lokalene. Eventuelle interessenter må gjøre sine egne undersøkelser og vurderinger før inngåelse av leieavtale. UNNM kan ikke ta ansvar for feil eller mangler i informasjonsgrunnlaget, eller eventuelle misforståelser som kan oppstå.

UNNM fraskriver seg ethvert ansvar overfor eventuelle leietakere.

Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8, samt forskrift om eiendomsmegling § 3-5, § 6-2 tredje punktum, § 6-3 og § 6-4 ikke gjelder for dette oppdraget.