union-site

Strømsveien 96

Segment: Kontor
Areal: 6 000 m²
Oppdragsgiver
: Entra Eiendom AS