union-site

 

EIENDOMMENS BELIGGENHET

Skøyen ligger som et naturlig knutepunkt i Oslo Vest grunnet den gode tilgangen til offentlig transport, og den korte reiseveien til sentrum. Strøket har av- og påkjørsel til Ring 2 og E18. I tillegg går Hoffsveien direkte opp til Smestad som har av- og påkjørsel til Ring 3.

Området har en god blanding av bolig og næringseiendom, som skaper et hyggelig og levende miljø med et godt utvalg av restauranter og annen service.

Buss

1 min

Trikk

1 min

Tog

1 min

Flytog

1 min