union-site

 

KNUTEPUNKTET SKØYEN

Skøyen utgjør i dag området der det urbane Oslo begynner i vest. De siste tiårene har området vært i sterk utvikling, og bydelen har vokst frem som den viktigste arenaen for business i Oslo vest. Flere store og kompetansetunge bedrifter har hovedkontor i nærområdet, samtidig som mange mellomstore og små bedrifter innen ulike bransjer holder til her. En fin blanding av bolig, næring og handel gir en levende bydel også etter arbeidstid. I Karenslyst Allé finnes et rikt restaurant-, kafé-, trenings- og handelstilbud, hvilket innebærer et attraktivt totalmiljø for ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Sent og tidlig. I hjertet av dette mangfoldet finner man Karenslyst Allé 16. 


 

Buss

3 min

Trikk

5 min

T-bane

5 min

Tog

5 min

Flytog

5 min

Flyplass

35 min

Nabolaget

Dagligvare

100 m.

Café

50 m.

Butikk

10 m.