union-site

Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til at UNION Gruppen (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg ved å sende ut informasjon via epost. Personopplysningene som behandles omfatter navn, stilling, epostadresse, telefonnummer. Epostene kan også inneholde markedsføring. Formålet med å lagre data om deg er at vi ønsker å følge opp relasjonen til deg.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.

Samtykke kan redigeres eller slettes i den enkelte epost, eller ved å kontakte UNION Gruppen på privacy@union.no

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring som er tilgjengelig her: union.no/personvern/personvernerklæring