union-site

Disclaimer

Denne e-posten og eventuelle vedlegg kan inneholde konfidensiell eller personlig informasjon, og er kun beregnet for mottakeren. Ansvaret for meldingens innhold ligger hos avsenderen dersom det ikke gjelder UNIONs generelle funksjoner. Hvis du mottar denne meldingen ved en feiltakelse, ber vi om at du holder innholdet konfidensielt, kontakter avsender og sletter meldingen fra ditt system. Se UNIONs personvernerklæring her: union.no/personvern/personvernerklæring

The information transmitted, including any attachment, may contain confidential and/or privileged material and is intended only for the addressee. The contents of the message are the individual sender’s responsibility if it is not related to the operation of UNION. If you receive this in error, please keep the information confidential, contact the sender and delete the material from your system. Please see UNION's privacy policy here: https://en.union.no/privacy/privacy-policy