union-siteSTILLINGSTITTEL

Associate Legal Counsel


Stillingen som Associate Legal Counsel er en spennende nyopprettet stilling i forvaltningsselskapet UNION Forvaltning AS, med mulighet for å arbeide med varierte arbeidsoppgaver i nær tilknytning til selskapets fondsforvaltning.

UNION Forvaltning har godkjennelse fra Finanstilsynet og forvalter flere alternative investeringsfond (AIF) - et ubelånt evigvarende eiendomsfond etablert i 2017 med til sammen 15 eiendommer og et nystartet boligutviklingsfond. I tillegg er et nytt gjeldsfond under oppføring. Dette er spennende nyskapninger i UNIONs fondsportefølje, som vil bidra til at det i løpet av høsten 2023 er forventet at UNION Forvaltning vil ha til sammen fem AIF`er under forvaltning. Som Associate Legal Counsel vil arbeidsoppgavene i hovedsak være tilknyttet juridiske avklaring og compliance tilknyttet driften og videreutviklingen av UNION Forvaltning samt disse fondene. Stillingen rapporterer til Head of Legal & Compliance, og arbeidsoppgavene vil utføres i tett samarbeid med de ansvarlige for fondene, investerings- og transaksjonsteamene, samt økonomi- og risk funksjonene.

Stillingen inngår i UNION Gruppens legal og compliancefunksjon, som i tillegg til å bistå med ulike løpende juridiske avklaringer også skal utarbeide og revidere rutiner og retningslinjer for forvaltningen, samt etablere systemer og prosedyrer for å ivareta selskapets complianceansvar.

 De konkrete arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Juridisk rådgivning og bistand knyttet til forvaltningsselskapet, AIF`ene, og samarbeid internt i UNION Gruppen
 • Utarbeidelse og oppfølging av avtaleverk for alternative investeringsfond
 • Gjennomføring av selskaps- og fondsaktiviteter i styre og generalforsamling
 • Bistand og oppfølging av ESG og åpenhetsloven
 • Compliance bl.a. knyttet til antihvitvaskingsarbeid
 • Samarbeid med depotmottaker og fund administrator i Luxembourg
 • Investorrapportering
 • Riskarbeid

Vi ser etter en kandidat som er faglig sterk, god til å kommunisere og ønsker å oppnå positive resultater i samarbeid med andre fagressurser. Den rette kandidaten er operativ og bidrar aktivt i det daglige arbeidet. I tillegg har du høy faglig integritet, stor arbeidskapasitet og trives i et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø.

 Kvalifikasjoner

 • Juridisk mastergrad
 • 2-5 års arbeidserfaring fra advokatvirksomhet, bank, verdipapirforetak eller tilsvarende
 • Fordel, men ikke avgjørende, med erfaring fra juridisk compliance arbeid
 • Erfaring fra selskaps- og avtalerett
 • God IT-forståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

  Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter i et selskap i stadig utvikling
 • Flat organisasjon med løsningsorienterte, proaktive og entusiastiske kollegaer
 • Positivt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kontor sentralt beliggenhet på Tjuvholmen i Oslo

Virker dette interessant, oppfordrer vi deg om å søke på stillingen nedenfor. Har du spørsmål til stillingen, kontakt Head of legal and compliance, Siv Blanca Børge-Ask (sba@union.no/ 93480018) eller Head of Marketing, Kine Morud Aarum (morud@union.no / 90045557).

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist senest 1. september 2023.

UNION er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom og boligutvikling. Vi tilbyr tjenester innen analyse, næringsmegling og kapitalforvaltning (private equity-fond innen eiendom). Dette gjør UNION til en av landets mest komplette leverandører av tjenester innen megling og investeringsprodukter i næringseiendom og boligutvikling. Vi er femti engasjerte, etterrettelige og kreative eiendomsspesialister som skal være den foretrukne paneren i markedet. Vi forvalter en portefølje av eiendomsfond med verdi på over 21 milliarder med ulike risikoprofiler og avkastningsmål. Vi tar helhetlig ansvar for alle fagområder i våre fondsmandater, herunder kjøp, drift, forvaltning, utvikling og salg av eiendom. UNION kom på Great Place to Work sin liste over de 20 beste arbeidsplassene i Norge i kategorien 50-199 selskaper i 2023.