union-site

Bekkestua Handelshus solgt off-market

Frost Retail Properties som eies av UNION Real Estate Fund II har solgt Bekkestua Handelshus (Bærumsveien 204-206) til Fagerstad Utvikling AS sammen med en partner. Transaksjonen ble gjennomført som en «off-market» deal mellom partene.

Eiendommen på ca. 4 500 kvm har en attraktiv beliggenhet på t-bane stasjonen og bussterminalen på Bekkestua i Bærum. Eiendommen er en handelseiendom utleid til dagligvare, treningssenter samt annen lokal handel og tjenesteyting, totalt 11 leietagere.

Kjøper har fått bistand av Arntzen de Besche som juridisk rådgiver. Selger har fått bistand av BAHR som juridisk rådgiver.

Transaksjonen ble gjennomført 1. november 2021.

Om UNION Real Estate Fund II
UREF II ble etablert i 2016 i regi av UNION Eiendomskapital, med en samlet egenkapital på 2,5 mrd. Fondet har en investeringshorisont på 8 år, målsatt belåningsgrad på 60% og et avkastningskrav på 15 - 17 % p.a. Frost Retail Properties bestod opprinnelig av 58 eiendommer som ble kjøpt av Ica i 2017.

  • investere