union-site

Boligutviklingsprosjekt i Ski er solgt

Det er høy aktivitet i transaksjonsmarkedet, og denne uken ble transaksjonen i Glynitveien 39 gjennomført.

Follo Holding Invest AS har solgt en tomt på 28 daa i Nordre Follo kommune til Boligbyggelaget USBL. Tomten er godkjent regulert og åpner for bygging av et boligprosjekt med inntil 11 050 BRA blokkbebyggelse og inntil 5 250 BRA konsentrert småhusbebyggelse.

UNION Norsk Næringsmegling bistod selger Follo Holding Invest AS, med salget.

For mer informasjon om transaksjonen, kontakt partner Preben Klausen

  • Transaksjon