union-site

Det norske markedet for næringseiendom
vår 2021

UNIONs analytikere presenterer vårens markedssyn.

OSLO: MARS 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 9

STOCKHOLM : MARS 11 / 12

LONDON: MARS 11 / 12 


Kontakt din rådgiver eller events@union.no hvis du ønsker å booke inn analytikerne. 

  • Det norske markedet for næringseiendom vår 2021
  • Analyse