union-site

En oppdatering fra traineene

Ragnhild Bøe og Hanna Killingstad begynte som traineer i UNION i august 2020. De følger et hospiteringsprogram på de ulike avdelingene i UNION. Vi har tatt en prat med jentene om hvordan traineeprogrammet har vært så langt.


Fortell oss litt om hvorfor dere søkte traineeprogrammet i UNION?

- Traineeprogrammet ble annonsert via skolen vi begge gikk på, og skilte seg positivt ut fra andre stillinger for nyutdannede. UNION og eiendomsbransjen generelt var ukjent for oss før vi søkte, så det var en kombinasjon av nysgjerrighet knyttet til en ny bransje og selve opplegget med roteringer på de ulike avdelingene som var veldig attraktivt, sier Hanna. 

- Traineeprogrammet virket som en unik mulighet til å få en god forståelse for hele eiendomsmarkedet, i tillegg til at rotasjonsordningen virket som en god investering for oss som nyutdannede som vil teste egne ferdigheter og interesser. Samtidig er det en fordel at UNION Gruppen er betraktelig mindre enn andre selskaper som har lignende graduate-stillinger, da man sannsynligvis får en tettere oppfølgingen og inkludering i selskapet, forteller Ragnhild. 

Hvorfor ønsket du å jobbe med eiendom Hanna?

- Eiendom var relativt ukjent investeringsklasse for meg, men har mange like elementer med pensum jeg har lært om og jobbet med tidligere – for eksempel obligasjonsteori og shipping. Det som virkelig appellerer med eiendom er det brede spekteret av ulike caser. Det kan være alt fra prosjekter med ren cash flow og liten risiko, til utviklingsprosjekter med høyere risiko og alt der imellom. I tillegg får man også muligheten til å møte og jobbe med alle de forskjellige menneskene som har en tilknytning til eiendommene, som leietakere, gårdeiere og forvaltere.

Dere begynte hos oss i august, hvordan har dere blitt tatt i mot i UNION Ragnhild?

- Til tross for pandemi, perioder med hjemmekontor og alternative måter å møtes på har vi blitt tatt veldig godt imot helt fra start. Alle i UNION har klart å inkludere oss i den nye arbeidshverdagen på en fantastisk måte, og har vært svært rause med deling av kunnskap.
Hver avdeling har i tillegg tildelt både en fadder og en mentor som har tatt ekstra ansvar for å følge oss opp og inkludere oss, noe vi har satt veldig stor pris på.

Nå har dere hospitert på avdelingene analyse, asset management og i megleriet. Hva har vært typiske arbeidsoppgaver i disse avdelingene?

- Analyseavdelingen var i gang med sin halvårlige markedsoppdatering da vi startet, og vi fikk derfor være med på hele denne prosessen. Det innebar å samle inn primærdata som senere skulle analyseres og brukes til å oppdatere markedssyn og opprette ny analyseportal. I tillegg bistår analyse meglerne løpende på ulike oppdrag, slik at man får en veldig god oversikt over hva som skjer i markedet til enhver tid, forteller Hanna. 

Ragnhild sier: - Hos Asset Management er det eiendomsforvaltning som står i fokus, både gjennom å sikre eksisterende verdier, samt skape nye. Vi har fått opplæring i grunnleggende eiendomsdrift gjennom teori på kontoret og befaring av de fleste eiendommene AM har under forvaltning i Oslo-området. Det byggtekniske var særlig lærerikt for oss og noe vi har hatt god nytte av senere. Innen verdiskapning jobbet vi aktivt med å finne nye leietakere til eiendommene, samtidig som vi fikk delta i møter knyttet til prosjektutvikling.

- I megleravdelingen jobber man i mye større grad rettet mot eksterne kunder og oppdragsgivere, både innen utleie og kjøp og salg av eiendommer. Her måtte vi dessverre skille lag for første gang, og har jobbet hver for oss i henholdsvis utleie og transaksjon. I utleieavdelingen fikk vi følge utleieprosessene fra start til slutt, fra å kontakte potensielle leietakere til forhandlingsmøter i sluttfasen. På transaksjonsavdelingen har vi fått være med på ulike salgsprosesser, og bistått med verdivurderinger og utarbeidelse av markedsmateriell, avslutter Hanna. 

I april skal dere hospitere på transaksjonsteamet i kapitalforvaltningen. Hvilke forventninger har dere til oppholdet der Ragnhild?

- Etter svært lærerike og morsomme måneder på de andre avdelingene har vi også skyhøye forventninger til transaksjonsteamet hos UEK. Vi håper å kunne være med på et kjøp eller salg, og å følge en slik prosess hele veien gjennom med alt det innebærer; befaring, utarbeidelse av business plan, due diligence og forhandlinger,. Vi håper på å lære mye om beslutningsprosesser og hva som driver avkastningen for eiendomsinvesteringer. Det ryktes at gutta på teamet er meget kompetente i Excel, så vi håper også at vi kan lære noen triks her.

Dere startet i arbeidslivet midt i pandemien, hvordan har hverdagen i UNION vært Hanna?

- Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært utfordrende å være nyansatt under pandemi med hjemmekontor og hvor mye ekstern interaksjon henvises til Teams og sosiale arrangementer avlyses. Når det er sagt føler vi oss ekstremt heldige som først og fremst ikke har blitt permittert – som dessverre er realiteten for mange andre nyutdannede, og for at UNION har prioritert og tilrettelagt slik at traineeprogrammet har blitt gjennomført uten store endringer. Det har også vært en fordel at UNION ikke er en veldig stor organisasjon, slik at vi likevel har blitt godt kjent med de aller fleste av de nye kollegaene våre.

1. juni skal dere over i fast stilling. Har duallerede gjort deg opp en mening om hvilken avdeling du har lyst til å jobbe i fremover Ragnhild?

- Det kommer til å bli vanskelig å skulle velge en avdeling ettersom vi har hatt det veldig gøy i alle avdelingene vi har hospitert i frem til nå. Likevel har vi nok gjort oss opp noen tanker om hvor vi føler vi passer best inn og hvilke arbeidsoppgaver vi trives best med.

Har dere noen tips til studenter som skal inn i arbeidslivet til høsten Hanna?

Vær nysgjerrig og still spørsmål – da lærer man mye!

Tusen takk for praten Ragnhild og Hanna!


Om UNIONs traineeprogram
Traineeprogrammet er rettet mot deg som er ung og ønsker en karriere innenfor næringseiendom. Hos oss får du inngående kjennskap til eiendom som investeringsklasse. I løpet av traineeperioden vil du jobbe i ulike avdelinger slik at du får god forståelse for kapitalforvaltning (private equity-fond), analyse og næringsmegling. Les mer om traineeprogrammet her.

For spørsmål om trainneprogrammet, kontakt markedssjef Karin Hagen

  • Trainee
  • Karriere