union-site

ESG- oppdatering

UNION Gruppen har i løpet av det siste året identifisert vesentlige risikoer og muligheter knyttet til bærekraft. Vår målsetning er å utvikle en enda mer ansvarlig tilnærming til miljø, samfunn og selskapsstyring (ESG).

Vi er bevisste på at våre beslutninger påvirker mer enn økonomiske forhold. Vi skal derfor alltid vurdere ESG-forhold i vår rådgiving og analyse, og når vi tar beslutninger knyttet til investeringer, kjøp av tjenester og drift.

I løpet av 2020 har vi tatt følgende grep:

  • Vedtatt ny ESG-policy som skal implementeres i forretningsområdene kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse
  • Implementert nye etiske retningslinjer internt, og for eksterne leverandører
  • Sluttet oss til strakstiltakene i eiendomssektorens veikart mot 2050
  • Sertifiserer hovedkontoret på Bolette Brygge 1 som Miljøfyrtårn

Se vedlegg nedenfor for utfyllende informasjon.

Vi er overbeviste om at UNIONs arbeid med ESG gir enda bedre forutsetning for å lykkes med å skape attraktiv avkastning for våre kunder.

  • ESG