union-site

ESG rapport 2022

UNIONs ESG rapport for 2022 er klar. Se oppsummering av rapporten og last den ned her.
 • Environment: UNION har tre lysegrønne fond (Artikkel 8-produkter) iht. SFDR forordningen.
 • Miljøtiltaket vi har jobbet mest med i 2022 er å introdusere miljøledelsessystem på hele porteføljen for å kartlegge, måle og forbedre miljøprestasjonene ute på eiendommene. I 2022 hadde vi miljøledelsessystem på 76 prosent (opp fra 33 prosent i 2021) av hele porteføljen. Dette gir oss et godt utgangspunkt for iverksette miljøtiltak med kommersiell forståelse.  
 • Social: UNION kom på 12 plass i Great Place to Work sin medarbeiderundersøkelse, kategorien 50-199 arbeidstakere.
 • Vi er svært fornøyd med resultatet, men jobber systematisk for å forbedre de kategoriene vi scoret under gjennomsnittet.
 • Governance: I forbindelse med Åpenhetsloven og som ledd i UNIONs arbeid med bærekraft og ansvarlig virksomhetsstyring, har UNION nedsatt en arbeidsgruppe og startet arbeidet med å kartlegge og aktsomhetsvurdere egen virksomhet, forretningsforbindelser og leverandørers respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.       
 • Sustainability
 • ESG
 • social
 • Governance
 • Environment
 • Bærekraft