union-site

Hvordan skape verdi av teknologi?

Tirsdag 28. august inviterte utleie - og transaksjonsteamet kunder til frokostseminar med teknologi på agendaen. 

Vi ønsket å sette fokus på hvordan smart bruk av teknologi kan forbedre eiendomsdriften, effektivisere transaksjonsprosessene og øke eiendomsverdiene. 

Ole Petter Novsett, direktør for salg og forretningsutvikling i Disruptive Technologies snakket om hvilke muligheter som ligger i sensorteknologi. 

Roy Johansen, head of smart buildings i Telenor Norge dekket driftsperspektivet. 

Robert Nystad, analysesjef i UNION Gruppen dro gjennom hvordan teknologi påvirker leie- og transaksjonsmarkedet og hvilken betydning teknologisk utvikling betydning for eiendomsverdiene?

Lars Ulleberg Jensen, partner i Wikborg Rein dekket blockchain, digitale vertkøy i transaksjonsprosessene. 


  • Utleie
  • Teknologi
  • Salg