union-site

M2.UNION.NO
Fra markedsrapport til analyseportal

Vi har opplevd betydelige endringer i markedet vårt. Derfor tilpasser vi analysedekningen, slik at den blir mer fleksibel og relevant for kundene.

M2.union.no er bygget om fra en markedsrapport som ble publisert to ganger i året, til en dynamisk analyseportal. Her vil du alltid finne oppdaterte analyser, data og innsikt.

Endringen innebærer at vi reduserer antall flater vi kommuniserer på. Vi blir 100 prosent digitale, og vil ikke produsere rapporter i trykt format lenger.

Vi vil imidlertid ha minst like bred dekning av markedet som tidligere. I tillegg har vi gjort vårt ytterste for at analyseportalen skal være gjenkjennbar, slik at du enkelt finner frem til kapitlene du er vant til:

  • Makro
  • Finansiering
  • Transaksjonsmarkedet
  • Kontorleiemarkedet i Oslo
  • Markedet for fleksible kontorer
  • Segmenter: Kontor / handel / logistikk / hotell / bolig
  • Byer: Bergen / Trondheim / Stavanger


Alle artikler vil bli kategorisert og datostemplet i arkivet. M2.union.no blir nå en aktuell og levende portal for næringseiendom som alltid er oppdatert. 

Få full innsikt i markedet for næringseiendom her.