union-site

Ny CEO i UNION Gruppen

Styret i UNION Gruppen har ansatt Endre Folge som ny CEO. Han overtar stillingen etter Øystein A. Landvik, som fortsetter som styreleder og partner i selskapet. Endre Folge tiltrer i stillingen fra dags dato.

UNION er et fantastisk selskap med god merkevare og mange flinke medarbeidere. Vi gleder oss til at Endre tar over som CEO. Han vil tilføre ny kunnskap som vil utvikle UNION videre. Jeg ser frem til å samarbeide med ham. Jeg har arbeidet i UNION i snart 40 år, og sikter på mange år til som aktiv eier i selskapet sammen med mine partnere Hroar Nilsen, Lars Even Moe og Bjørn Henningsen, sier Øystein A. Landvik

Folge har gjennom de siste 15 årene vært med å gjennomføre store finansielle transaksjoner og utvikling av operasjonelle prosjekter gjennom ulike roller innenfor Aker og HitecVision-systemet. Senest i rollen som CFO & Chief Investment Officer i det HitecVision-eide selskapet Moreld.

UNION har gjennom sin bredde og kompetanse en sterk posisjon i det norske eiendomsmarkedet. Jeg setter stor pris på at styret gitt meg muligheten til å lede videreutviklingen av selskapet sammen med alle selskapets motiverte og dyktige ansatte, i nært samarbeid med eierne, sier Endre Folge.

UNION har siden oppstarten i 1984 bygget seg opp til å bli et av Norges ledende selskap innen næringseiendom. Gjennom perioden har selskapet utviklet seg fra å være en ren næringsmegler til å bli en komplett leverandør innen megling, rådgivning og investeringsprodukter i næringseiendom. De senere årene har selskapet opplevd stor vekst innen kapitalforvaltning og gjennom sine fond har selskapet de senere årene deltatt i flere av landets største eiendomstransaksjoner.

UNION skal fortsette å skape verdier av eiendom, men i lys av de store endringene i eiendomsmarkedet ser vi store muligheter gjennom et skarpere fokus på det finansielle og asset management. Den raske utviklingen i renter, priser og kostnader skaper et mer volatilt eiendomsmarked, og vi ruster oss for å gripe de mulighetene dette byr på. Med sin spisskompetanse og erfaringsbakgrunn er Folge den rette til å utvikle UNION til en enda bedre eiendomspartner for investorer, gårdeiere, leietakere og samarbeidspartnere, sier Øystein A. Landvik.

Kontakt: 

Øystein A. Landvik, styreleder og partner UNION Gruppen, tlf. +47 922 63 131

Endre Folge, CEO i UNION Gruppen, tlf. +47 950 35 960