union-site

Nytt eiendomskjøp i Stavanger sentrum

UNION Core Real Estate Fund har kjøpt Nedre Holmegate 30-34 i Stavanger sentrum av Køhler Eiendom AS.

Nedre Holmegate 30-34 er en representativ kontoreiendom på ca. 5 300 kvm, beliggende på sentrumshalvøya i Stavanger. Eiendommen ligger i første rekke mot sjøen, og utgjør et helt kvartal med store lyse flater og lysinslipp på alle sider. Eiendommens leietakere er Stavanger Asset Management, Projure, Rogaland Statsadvokatembeter, Holmen Legesenter og Elkjøp.

Megler i transaksjonen var Sverdrup Rådgivning. Kjøper var representert av Schjødt og RSM som juridisk og finansiell rådgiver.

UNION overtok eiendommen 30. september 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Even Moe, daglig leder UNION Eiendomskapital
t: +47 982 18 792, e: moe@union.no

Anders Pedersen, fund manager UNION Core Real Estate Fund
t: +47 930 13 761, e: pedersen@union.no

  • investere