union-site

Organisatorisk endring i UNION Eiendomskapital

UNION Management legges inn i UNION Eiendomskapital

Styret i UNION Gruppen har besluttet å innlemme UNION Management (UM) i UNION Eiendomskapital (UEK). UM har ansvar for alle tekniske fagområder i fondsmandatene til UNION.

Endringen gjøres for å samle forvaltningskompetansen på ett team som vil styrke kommersiell og teknisk forvaltning, drift og prosjekter på alle eiendommene forvaltet av UEK.

Som et ledd i denne endringen vil Pål Bolstad bli partner i UEK og leder for avdelingen asset management.