union-site

Oslo Nye Høyskole flytter til «nye» Adamstuen

Oslo Nye Høyskole (ONH) har inngått avtale med Linstow om å leie ett av byggene på den gamle Veterinærhøyskolen på Adamstuen. Det betyr at om lag 1000 studenter på Campus Adamstuen vil være med på å prege Oslos mest spennende byutviklingsprosjekt fra januar 2025. UNION har vært megler på oppdraget og fortsetter jobben videre med å fylle de resterende byggene.

Linstow kjøpte en andel av den gamle Veterinærhøyskolen i 2022, og samarbeider med Oslobygg om en felles, helhetlig reguleringsplan for det totalt ca. 70 mål store området. Eiendommen, som tidligere var stengt for publikum, er åpnet og fylles nå med liv. Linstow har allerede inngått leieavtaler som innebærer blant annet kunstatelier, treningssenter, kontorer og dagligvare. Selskapet er også i prosess for å etablere flere spennende serveringsteder og nye møteplasser.

 Fleksibel og nyskapende pionér

ONH har vært en pionér i utvikling av fleksible og nyskapende studier i Norge, og har i dag over 3000 studenter - 1000 på campus og 2000 via nettstudier. Skolen har et bredt studietilbud innen psykologi og HR, ernæring og helsefag, økonomi og administrasjon, digital markedsføring, samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner. ONH skal leie et bygg på vel 5300 kvadratmeter, som vil huse både undervisningslokaler, fellesarealer for studenter, samt administrasjon. Skolebygget skal nå rehabiliteres med fokus på størst mulig grad av gjenbruk, for å skape moderne fasiliteter for studentene og en tydelig ONH-identitet.

ONH overtar bygget i november, med studiestart i januar 2025.

Transformasjonen av den gamle Veterinærhøyskolen vil pågå i mange år fremover. Frem mot 2040, vil området utvikles med offentlige tjenestetilbud, nye boliger og et levende bygulv med handel, spisesteder og møteplasser som vil gjøre dette til et levende byområde og et hjerte i nabolaget.

Christoffer Bakken og Torbjørn Hatløy i UNION vil fremover jobbe med Linstow om å fylle de resterende byggene på Adamstuen.