union-site

UNION Core Plus har kjøpt Pilestredet 35

Det nyopprettede fondet UNION Core Plus har kjøpt sin første eiendom.

UNION Eiendomskapital har lansert et nytt Core Plus-fond med et avkastningsmål på
10-12 % IRR, og 50% belåningsgrad. Fondet skal kjøpe eiendommer med høy standard og god beliggenhet som gir en løpende god kontantstrøm og potensial for verdiskapende tiltak.

Første eiendom i fondet er Pilestredet 35. Eiendommen er ca. 27 000 m2 og er i hovedsak leiet ut til Oslo Met, det tredje største universitetet i Norge med om lag 20 000 studenter og 2100 ansatte. Pilestredet er hovedcampus for storbyuniversitetet som eies av Kunnskapsdepartementet. 

Eiendommen ble overtatt i juli i år.

For mer informasjon, kontakt Johan Hamre, Managing director UNION Eiendomskapital.