union-site

Rekrutterer internt til nyopprettet rolle i UNION Kapitalforvaltning

UNION Kapitalforvaltning har store ambisjoner, og for å møte fremtidig vekst hentes Ragnhild Bøe til nyopprettet rolle.

For å kunne styrke fundraising-initiativene og fokusere enda mer på kjerneoppgavene rettet mot både eksisterende og nye investorer, har Ragnhild gått inn i rollen som Investment Professional i fundraising-teamet. 

Vi er svært glade for å ha så gode interne kandidater. Ragnhild får en viktig rolle i teamet vårt- sammen skal vi nå ambisiøse mål for 2024 og videre, sier Lars Even Moe, Partner og Managing Director i UNION Kapitalforvaltning.

Ragnhild kommer fra rollen som Asset Manager Analyst. Hun har tidligere deltatt i UNION Gruppens trainee program og har erfaring fra Danske Bank, SEB og Equinor.

Jeg setter stor pris på tilliten selskapet viser meg og gleder meg til å jobbe tett med investorer og å bidra til selskapets vekstambisjoner, sier Ragnhild Bøe.

  • Kapitalforvaltning