union-site

Selger dagligvareeiendommer for AKA

UNION Norsk Næringsmegling har vært selgers rådgiver i salget av fire dagligvareeiendommer i Oslo.

Porteføljen består av følgende eiendommer:

  • Sognsveien 66 ved Ullevål Stadion
  • Kyrre Greppsgate 19 på Torshov
  • Møllergata 58A på Fredensborg 
  • Refstadveien 46 på Bjerke


Norgesgruppen er leietaker i samtlige eiendommer med sitt lavpriskonsept Kiwi. Samlet leieinntekt er 10,5 millioner kroner og byggeår er fra 2004-2013.

 Vi takker AKA for tillitten.

For mer informasjon om transaksjonen, kontakt partner Preben Klausen

  • transaksjon