union-site

Selger eiendomsportefølje for AKA

UNION Norsk Næringsmegling har vært AKAs rådgiver i salget av en portefølje med åtte handleseiendommer i Sørøst- Norge.

Kjøper av eiendommene er Cibus Nordic Real Estate AB. 

Eiendommenes leietakere er kjente dagligvareaktører; NorgesGruppen med KIWI og SPAR, og REMA 1000. Porteføljens totale utleieareal er 8 700 m², og total brutto eiendomsverdi er 278 mill. kroner.

 Vi takker AKA for tillitten.

For mer informasjon om transaksjonen, kontakt partner Preben Klausen

  • selge