union-site

Selger handelspark i Vestfold

UNION Norsk Næringsmegling har vært selgers rådgiver i salget av Horten Handelspark.

Folksom AS og Coop Norge Eiendom AS selger Horten Handelspark til Tellus Eiendom AS. Tellus kjøper formelt 100% av aksjene i selskapet Trimveien 41 AS og datterselskapet Trimveien 33 AS.

Folksom (tidligere Tunsberghus AS) har utviklet Horten Handelspark gjennom snart 20 år til en attraktiv storhandelsdestinasjon for Hortensområdet. I 2018 kjøpte Coop Norge Eiendom AS 50% av handelsparken. Våren 2021 åpner Coops lavpriskjede Extra og Boots apotek i de tidligere Maxbo-lokalene mot Trimveien. Andre leietakere er Møller BIl, Hageland, Trimhuset Horten, Musti og Jysk. 

Horten Handelspark er områdets største handelspark for plasskrevende varer. Den totale bygningsmassen er på ca. 22 000 kvm. Det er over 500 parkeringsplasser på den 60 000 kvm tomten.

Vi takker Folksom og Tellus Eiendom for en god transaksjonsprosess. 

Ved spørsmål, kontakt:
Partner Alexander Gundersen eller rådgiver Didrik Berg i UNION Norsk Næringsmegling. 

  • Transaksjon