union-site

Transaksjon i Strømsveien

UNION Norsk Næringsmegling har vært selgers rådgiver for transaksjonen i Strømsveien 200.

Det er Niel EIendom og Match Eiendom som selger eiendommen i Strømsveien. Kjøper er et selskap tilrettelagt av Oslo Finans. 

Eiendommen er på ca. 3600 kvm og er leid ut til Flisekompaniet, FM Mattson, Mora Group, Entry og Fiber Capital. 

For mer informasjon om transaksjonen, kontakt partner Alexander Gundersen eller transaksjonsrådgiver Thor Olav Bogen.   

  • Transaksjon