union-site

UNION bygger digitale relasjoner med ny plattform

Nye UNION.NO lanseres i dag og går fra å være en informasjonsorientert nettside til en interaksjonsrettet samhandlingsplattform for kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Plattformen er strukturert rundt hvilke oppgaver som skal utføres og blir navet i utleie, salgs, markeds og kommunikasjonsarbeidet til UNION.   

-UNION skal levere verdifull innsikt som løser kundens behov gjennom hele kundereisen og inviterer til handling. Investorer, gårdeiere, leietakere og samarbeidspartnere har fått en plattform hvor vi skal samhandle om økt verdiskapning. Våre ansatte har fått et helt nytt digitalt verktøy som blir kjernen i arbeidsprosessene, digitalt først, sier Karin R. Hagen, markedssjef i UNION Gruppen.

Bente Sollid Storehaug fra Wizaly har jobbet med UNION i over ett år for å optimalisere den digitale opplevelsen for kundene, samarbeidspartnere og ansatte i UNION.

- Det har vært utrolig spennende å lede arbeidet med å realisere en digital plattform for UNION Gruppen. En statisk brosjyre-web er nå erstattet med kundevennlig funksjonalitet. Samtidig betyr dette løftet at alle forretningsområder får et mer aktivt forhold til bruk av tjenesten. Dette er første fase i utviklingsarbeidet, og det vil komme flere tjenester senere i høst, sier Bente Sollid Storehaug fra Wizaly Nordic som har jobbet tett sammen med teknologiselskapet Plyo i dette arbeidet.

-Vår nye plattform skal bygge de viktige digitale relasjonene og skape tillit mellom kundene og UNION. Vi ser at digitaliseringsprosessen vi har vært igjennom det siste året allerede har skapt verdier i form av forretningsutvikling, innovasjon, effektivisering og posisjonering, sier Øystein A. Landvik CEO i UNION Gruppen.

For spørsmål, kontakt Karin Hagen, markedssjef i UNION Gruppen. hagen@union.no / 90 03 24 12

 

 

  • Plattform
  • Digitalisering
  • Digitale relasjoner