union-site

UNION CORE Real Estate Fund har kjøpt landemerke i Oslo sentrum

Stortorvet 5 går inn i porteføljen til fondet.

UNION Core Real Estate Fund har overtatt Stortorvet 5 som har åpne fasader mot både Karl Johans gate, Kongens gate og Stortorvet. Stortorvet 5 er naboeiendommen til Karl Johans gate 13 som fondet kjøpte i 2018. Eiendommens historie går tilbake til 1800-tallet og er preget av sin barokke arkitektur med beliggenhet i Norges travleste gågate med et fotfall på 12 millioner per år. 

Stortorvet 5 er på ca. 2000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer, og huser leietakere innen kontor og handel. Dressmann, Lufthansa, Adv. Aasen og Seeds Consulting er noen av byggets leietakere.


Om UNION CORE Real Estate Fund
Fondet ble etablert i 2016 i regi av UNION Eiendomskapital. Fondet har lang investeringshorisont, er ubelånt og sikter mot en forventet årlig avkastning på 5 - 7 %.  Investeringsstrategien er sentrert i den mest likvide delen av eiendomsmarkedet; Stor-Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Fondet investerer i eiendom med stabil og langsiktig kontantstrøm, hovedsakelig innen kontor, undervisningsbygg, helse- og idrettsrelaterte eiendommer samt stabile kombinasjonseiendommer. Fondets investorer er institusjonelle, i hovedsak offentlige og private pensjonskasser. 


For mer informasjon, kontakt Johan Hamre, Managing director UNION Eiendomskapital.