union-site

UNION Eiendomskapital forsterker asset management teamet

Lars Erik Wogsted er ansatt som asset manager.

Lars Erik skal hovedsakelig jobbe med utvikling av eiendomsporteføljene til UNIONs investeringsfond. Han har 16 års erfaring fra eiendomsbransjen innen feltene utvikling, transaksjon, utleie og konsept utvikling for næringseiendom, hvor de seneste årene som partner i Stor-Oslo Eiendom. Lars Erik er utdannet MSc i industriell økonomi, samt bygg konstruksjon fra Universitet i Agder og Oslo. Han begynte i UNION 6 mai.

Jeg er takknemlig og ydmyk over tilliten og muligheten av å bli en del av et meget kompetent team. UNION er ekspeditte, dynamiske og meget profesjonelle. Dette gleder jeg meg stort til, sier Lars Erik Wogsted.  

Asset management teamet er spesialister innen kommersiell forvaltning, teknisk forvaltning, drift og utviklingsprosjekter og har helhetlig ansvar for UNIONs fondsmandater. UNION forvalter næringseiendom for over 10 milliarder og har 450 000 m2 under forvaltning.   

Johan Hamre sier:
Vi setter stor pris på at Lars Erik har valgt å bli en del av UNION Eiendomskapital. Han er et viktig tilskudd til et kompetent team og vi har stor tro på at han vil kunne bidra til å løfte oss i takt med det som kreves av både markedet og våre investorer.

For mer informasjon, kontakt Johan Hamre.