union-site

UNION Eiendomskapital styrker utviklingskompetansen - strategisk samarbeid med Novaform

UNION Eiendomskapital har inngått strategisk samarbeid med Novaform for å ytterligere styrke sin utviklingskompetanse. Selskapene har etablert Novaform Øst som skal dekke østsiden av Norge, fra Kristiansand til og med Trondheim.

Novaform er en ledende aktør innen prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen, og vil tilføre UNION verdifull kompetanse også innenfor segmenter som UNION ikke har investert i tidligere. Kompetanseplattformen som bygges i samarbeidet, skal profitere på UNIONs kommersielle forståelse og den faglige kompetansen som Novaform besitter innen bygg, anlegg og infrastruktur. 

En stor del av verdiskapningen i fremtidens eiendomsmarked ligger i utvikling av eiendommene. Samarbeidet med Novaform vil kunne øke hastighet og redusere risiko i prosjekter fra tidlig fase til salg, sier daglig leder Johan Hamre, UNION Eiendomskapital.

Øker kvaliteten i prosjektene
Gjennom samarbeidet med Novaform styrker UNION gjennomføringskraften og kvaliteten. Selskapenes samlede kompetanse og verdidrevne kultur vil gjøre Novaform til en foretrukken samarbeidspartner for gårdeiere som søker rådgivning.

Tilgangen til ressurser med rett kompetanse vil redusere risiko i alle ledd, samt øke kvalitet og gjennomføringshastighet. Vi tar blant annet ned risiko og feilkilder ved å etablere felles lagrings- og arbeidsplattformer for prosjektene. Dette vil gi oss sikkerhet i alle ledd, sier head of asset management Pål Bolstad, UNION Eiendomskapital.

Novaform har de siste årene vært i sterk vekst på Vestlandet. I forbindelse med etablering i øst, var det viktig å se etter en solid og god partner med lokal kunnskap. Etter flere vellykkede prosjekter sammen med UNION Eiendomskapital de siste 10 årene, var det naturlig å videreutvikle det gode samarbeidet.

Det har vært viktig for oss å få mer kommersiell forståelse slik at vi kan gjennomføre prosjekter effektivt og med redusert risiko for oppdragsgiverne våre, sier prosjektutvikler i Novaform, Sturla Helgason.

Konsernleder i Novaform, Christian Becker har vært med på å bygge opp Novaform fra starten. Han er opptatt av sikker vekst og utvikling, som bygger videre på den grunnleggende forretningsideen om å rendyrke de prosjektadministrative tjenestene som Novaform er kjent for.

Dette samarbeidet gir oss mulighet til videre utvikling av selskapet, og er en god anledning til å komme bredere inn mot det private eiendomsmarkedet og private utviklere, sier Becker.

Åsmund Olset er daglig leder i Novaform Oslo. Han har lederbakgrunn fra WSP og Advansia, og har vært involvert i prosjekter som Forsvarsbygg Kampflybase, Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, Telenor Fornebu og Oljefondet (NBIM) sitt kontor i New York.

Åsmund ser frem til samarbeidet med UNION. Han har håndplukket syv erfarne prosjekt- og byggeledere med variert kompetanse innen bygg og anlegg. Det gjør Novaform Oslo rustet til å ta på seg alle typer prosjekter fra tidligfase til salg.

Kontoret er lokalisert i Valle Wood. Novaform er i dag involvert i flere store og små prosjekter i regionen og ser en økende ordreinngang og etterspørsel på de tjenester som tilbys.


Novaform er engasjert i følgende store prosjekter for UNION:

Valle Wood, View, Vision og Value
Novaform har bistått med overtakelser, og er engasjert som byggherreombud i pågående prosjekter på Valle. Det samlede bygningsvolumet er på 28.500 kvm hvor Novaform er ansvarlig for  prosjektutvikling og gjennomføringsfasen i byggeprosjektene. www.velgvalle.no

Ankerkvartalet
Novaform har jobbet sammen med UNION i flere år om utvikling og optimalisering av bygningsmassen i Stavanger sentrum. www.ankerkvartalet.no

Hegdehaugsveien 26
Novaform er engasjert som rådgiver for byggherre i forbindelse med leietakertilpasninger for Askeladden.


For mer informasjon om samarbeidet, ta kontakt med:

Pål Bolstad
Head of asset management UNION Eiendomskapital Tel: 958 39 583

Sturla Helgason
Prosjektutvikling Novaform Gruppen Tel: 990 20 976

  • Forvaltning