union-site

UNION ESG rapport 2020

I UNION har vi forpliktet oss til å ta et stadig større bærekraftsansvar. Vi er bevisste på at våre beslutninger påvirker mer enn økonomiske forhold. Derfor ønsker vi å være en viktig bidragsyter til å motvirke klimaendringene og å nå FN's bærekraftsmål.

For å sikre at arbeidet mot bærekraftsmålene faktisk blir en integrert del av virksomheten, har vi valgt å utarbeide vår første ESG rapport som kan lastes ned under. Denne viser hvordan vi jobber med en rekke indikatorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og virksomhetsstyring. 

  • ESG